Relasjon i NOR

Kan bidra når du ønsker:

  • Å få samspill og kommunikasjon til å
    fungere i praksis.
  • Å forhindre energilekkasje
    og konflikt.
  • Å øke nærvær, motivasjon
    og bedriftens resultat.
  • Å utvikle toleranse for og se nytten av ulikheter og endring.

Coaching Voksne

Coaching er en kraftfull metode som gir varige resultater. Vi vet selv hva som er best for oss, og råd fra andre kan til tider virke både forstyrrende og irriterende.

Coaching Par

En coach hjelper dere å finne tilbake til ressursene i hverandre, lytte og forstå hverandre bedre, finne løsninger og gjøre bevisste valg.

Kurs for foreldre

Hvordan sikre gode relasjoner til dine barn hele livet?
Unngå å komme i en negativ spiral i relasjon
og kommunikasjon med ditt barn.