Relasjon i NOR

Kan bidra når du ønsker:

  • Å utvikle og vedlikeholde godt samspill med dine barn - hele livet
  • Å utvikle relasjonen til hverandre som par
  • Å forhindre energilekkasje
    og konflikt med familie og venner
  • Personlig utvikling.
  • Å forstå hvordan du virker på andre og hvordan andre kan virke på deg
  • Å mestre ulikheter
  • Lære å ta bevisste valg for deg selv

Coaching Voksne

Coaching er en kraftfull metode som gir varige resultater. Vi vet selv hva som er best for oss, og råd fra andre kan til tider virke både forstyrrende og irriterende.

Coaching Par

En coach hjelper dere å finne tilbake til ressursene i hverandre, lytte og forstå hverandre bedre, finne løsninger og gjøre bevisste valg.

Kurs for foreldre

Hvordan sikre gode relasjoner til dine barn hele livet?
Unngå å komme i en negativ spiral i relasjon
og kommunikasjon med ditt barn.