Coaching for Voksne

Bli den beste versjonen av deg selv I jobben, hjemme, i forholdet til din partner, venner og barn

Coaching er nyttig for deg når du:

  • ønsker å nå målene dine
  • ønsker å utvikle gode relasjoner til menneskene rundt deg
  • opplever mye rot og kaos i hodet
  • synes det er vanskelig å ta valg
  • følelser på stress
  • at du ikke kjenner deg godt nok
  • mister kontroll
  • ønsker å bli den beste versjonen av deg selv på jobb eller privat

Coaching er en kraftfull metode som gir varige resultater. Vi vet selv hva som er best for oss, og råd fra andre kan til tider virke både forstyrrende og irriterende. En coach hjelper deg å få ut ditt potensiale, finne løsninger og å ta bevisste valg.

Elin har praktisert coaching siden 2005. De fleste kundene har vært ledere i prosesser vi har hatt sammen over tid, men også enkeltvise ansatte, ledere og privatpersoner.
Hun har gjennom alle disse årene utviklet seg som coach og har nå utdanning innen flere retninger. Vi rendyrker ingen metoder, men tar det beste fra alle og tilpasser meg kunden og helhetlig behov. Coachingen foregår i strukturerte og trygge rammer.

Book time i dag: