Relasjon i NOR

Kan bidra når du ønsker:

  • Å utvikle ledere og medarbeidere
  • Å få samspill og kommunikasjon til å fungere i praksis.
  • Å forhindre energilekkasje og konflikt.
  • Å øke nærvær, motivasjon og bedriftens resultat.
  • Å utvikle toleranse for og se nytten av ulikheter og endring.

Lederutvikling

Mennesker får ikke energi av å bli administrert, målt og behandlet som en masse. Lederskap handler om å lede individer til å bli selvledende, psykisk sterkere, mer kompetent og få frem det beste i seg. Det motsatte skjer så alt for ofte.

Kurs og foredrag

Vi skreddersyr kursene for din bedrift. Derfor planlegges hvert enkelt kurs i nært samarbeid med ansvarlig leder.

Utvikling av relasjons­kompetanse

Bli bedre i samspill og kommunikasjon med andre – utvikle din relasjonskompetanse!

Medarbeider­utvikling

Medarbeidere har ulike personligheter, styrker, ferdigheter, holdninger og kunnskap. Avdekk og utnytt dem sammen med medarbeiderne og mellomlederne deres og bli et vinnerteam!

Lagutvikling

Mål lagkvaliteten og finn ut hva som kan være nyttig å utvikle sammen for å få de beste resultatet på bunnlinja.

Coaching

En coach hjelper deg å få ut ditt potensiale, finne løsninger og å ta bevisste valg.

Den nye medarbeider­samtalen

Medarbeidersamtalen er motiverende og energiskapende. Den tar hensyn til mennesket, relasjonen mellom menneskene og resultatet i organisasjonen på en meget smart måte.