Lagutvikling

Et lag er aldri bedre enn «svakeste ledd»

Ønsker du å være et lag som

 • Fungerer optimalt sammen?
 • Har gode relasjoner til hverandre og til ledelsen?
 • Utnytter forskjellighetene i gruppen positivt?
 • Jobber ut fra felles forståelse av verdier
 • Jobber mot felles visjon og mål?
 • Er lojale og prioriterer jobben høyt?
 • Ønsker at arbeidsplassen skal skape gode resultater

Et lag er aldri bedre enn svakeste ledd, og vi har ikke alltid det «rette» svaret på hva som ER det svakeste leddet.

Det kan likegodt være en relasjon som en person, eller at vi opererer ut fra ulike verdier, selv om bedriftens verdier er nedfelt. Er vi lojale? Har vi god ledelse, eller hva tenker vi om tilliten hos oss?

Jeg måler lagkvaliteten deres mens vi er sammen og kan gi en felles profil på kursdagen. Sammen finner vi frem til hva som eventuelt er utfordringen, og hva som kan være nyttig å jobbe med i etterkant. Spennende måte å analysere lagkvaliteten på i fellesskap.

Vi tilbyr:

 • Måling av lagkvaliteten deres mens vi er sammen
 • Felles profil på kursdagen
 • Spennende måte å analysere lagkvaliteten på i fellesskap.
 • Hjelp til å jobbe frem utviklingsplan
 • Workshop og refleksjon

Personlighetskartlegging

Gjennom å kartlegge den enkeltes typekode og jobbe med dette på en positiv
og inkluderende måte kan vi bruke Jungs Type Indikator (JTI) til å:

 • Bli stolt av oss selv og den vi er
 • Skape en bedre forståelse for andre
 • Forstå hvordan og hvorfor vi er forskjellige i stil og handling
 • Bedre forståelse for hvordan vi kan gjøre hverandre gode
 • Bedre forståelse for hvordan vi kan utvikle oss selv
 • Utvikle kommunikasjonen mellom oss på en god måte
 • Lære hvordan vi på best mulig måte kan bygge på hverandres styrker i rolle og i team.

Kartleggingen foregår elektronisk og i god tid før samlingen. Deltagerne får egen omfattende rapport om sin egen typekode og annet materiell utdelt på samlingen. Samlingen består av forelesninger, individuell og gruppevis jobbing. Jeg lover en samling full av oppdagelser, kunnskap, humor, toleranse og nytt liv i laget.

Ta kontakt dersom du har spørsmål!