Leder­utvikling

Å lede gjennom relasjonsbygging, tillit og mot.

Ønsker du å være en leder som

 • har en naturlig og effektfull autoritet uten å skape frykt
 • er bevisst og sterk i din lederrolle
 • har gode relasjoner til dem du leder
 • jobber ut fra gjensidig tillit
 • forstår deg selv og hvordan du virker på andre
 • forstår mellommenneskelige mekanismer
 • bidrar til jobbglede, energi og gode resultater
 • bidrar til fellesskap og lojalitet
 • utvikler stolthet, motivasjon og vinnermentalitet hos dine medarbeidere

Ønsker du en ledergruppe og mellomledere som klarer det samme? Da kan vi hjelpe deg med det!

Å lede mennesker kan oppleves komplisert og svært givende på samme tid. Mennesker er kompliserte! Og kompetente! Og utfordrende! Og spennende! En leder må kunne håndtere at mennesker reagerer ulikt og har forskjellige synspunkt på samme sak.

Det som virker stimulerende for den ene er ikke nødvendigvis det samme for den andre. Vi er forskjellige – og må ledes forskjellig. Mennesker får ikke energi av å bli administrert, målt og behandlet som en masse Lederskap handler om å lede individer ikke grupper av mennesker. Å lede grupper av mennesker fordrer at du kjenner menneskene som er i gruppen. Dette kan være krevende. Vi bevisstgjør og styrker deg i lederrollen din. Du vil oppleve økt arbeidsglede og en mer meningsfull hverdag.

Vi kan gi deg:

 • meningsfulle og effektfulle verktøy
 • prosessorientert utvikling som gir varige resultater
 • profesjonell coaching og veiledning

Vi kan:

 • Utvikle skreddersydd utviklingsprogram
 • Holde foredrag, gruppearbeid og plenumsdialog
 • Utvikle oppgaver for praktisk trening

Ta kontakt dersom du har spørsmål!