Kurs og Foredrag

Vi standardiserer ikke kurs og foredrag - dere får det dere trenger.

Trenger dere

 • ledertrening
 • medarbeiderutvikling
 • utvikling av en positiv og fokusert kultur
 • å utvikle dere til et sterkt og prestasjonshjelpende lag
 • å utvikle relasjonene i laget
 • hjelp til konfliktforebygging
 • et nyttig kurs og nye verktøy som dere virkelig trenger
 • foredragsholder til et kick off eller en prosjektstart
 • et foredrag om spesielle tema f.eks. innenfor relasjoner, kommunikasjon og samspill
 • hjelp til en seminardag med ulike deltakere

Vi tilbyr:

 • Inspirasjonsforedrag
 • Foredrag for små og store forsamlinger
 • Forelesninger på seminar og planleggingsdager
 • Foredrag og veiledning i prosess som går over tid, særlig innenfor
  • Relasjonell og effektiv ledelse
  • Ledelse av relasjon og resultat
  • Kultur- og holdningsendring
  • Utvikling av relasjonskompetanse
  • Lagutvikling (teamutvikling)

Eksempel på kurs:

 • Å lede mennesker
 • Relasjonsledelse
 • Du er ansvarlig for eget liv på jobb
 • Utvikling av Relasjonskompetanse
 • Relasjonell atferd
 • Samspill og kommunikasjon
 • Endring i organisasjonen er nødvendig
 • Positiv endringskultur
 • m.m. – kurs som utvikles i
  samarbeid med deg, og de behov dere har!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!