Coaching

Bli den beste versjonen av deg selv – i jobben, hjemme, i forholdet til din partner, venner og barn.

Coaching er nyttig for deg når du:

  • ønsker å nå målene dine
  • ønsker å utvikle gode relasjoner til menneskene rundt deg
  • opplever mye rot og kaos i hodet
  • synes det er vanskelig å ta valg
  • følelser på stress
  • at du ikke kjenner deg god nok
  • mister kontroll
  • ønsker å bli den beste versjonen av deg selv på jobb eller privat

Vi vet selv hva som er best for oss, og råd fra andre kan til tider virke både forstyrrende og irriterende. En coach hjelper deg å få ut ditt potensiale, finne løsninger og å ta bevisste valg.

Elin har praktisert coaching siden 2005. De fleste kundene har vært ledere i prosesser vi har hatt sammen over tid, men også enkeltvise ansatte, ledere og privatpersoner. Hun har hele tiden utviklet seg som coach og har nå utdanning innen flere retninger. Vi rendyrker ingen metoder, men tar det beste fra alle og tilpasser meg kunden og helhetlig behov.

Book time i dag: