Medarbeider­utvikling

Å lede gjennom relasjonsbygging, tillit og mot.

Ønsker du medarbeidere som

  • er motiverte og har energi
  • bruker sine krefter og energi på arbeidsoppgavene
  • er trygge på seg selv og har tillit til deg og andre
  • utnytter sitt potensiale og talenter
  • ser verdien i endring og tåler det
  • anerkjenner sine kollegaer og snakker positivt
  • tar ansvar for seg selv og sitt liv
  • forstår hvordan de virker på andre
  • kommuniserer godt med hverandre og med kunder?

Vi tror på at menneskene er kompetente nok til å bidra positivt inn i et arbeidsmiljø og skape gode resultater på arbeidsplassen.

Noen gang oppleves det vanskelig likevel. Mange ulike faktorer kan være avgjørende for at vi utvikler irrasjonelle handlinger, dårlige følelser for andre eller at «sabotøren» i oss kommer frem. Det kan også være at dere opplever å ha det bra, men trenger å bli enda bedre sammen, vedlikeholde eller utvikle dere som kollegaer, gruppe eller i relasjon til kunder.

Ønsker du gode resultater på bunnlinja?
Ønsker du å forhindre eller håndtere konflikter i arbeidsmiljøet?

Utnytt ulikheten til dine medarbeidere!

Medarbeidere har ulike personligheter, styrker, ferdigheter,
holdninger og kunnskap.

Avdekk og utnytt dem sammen med medarbeiderne og mellomlederne deres og
bli et vinnerteam! Vi har mange nyttige og ulike kartleggingsverktøy (klikk her).
Vi hjelper deg med hva det skulle være.

Ta kontakt dersom du har spørsmål!