Verktøykasse

Da filosofen Arne Ness (da 93 år)  ble spurt om  når han hadde tenkt å slutte å utvikle deg selv, svarte han;
«Det skal jeg aldri slutte med, for da starter dødsprosessen»

Vi kan utvikle oss så lenge vi lever, og hver gang vi utvikler oss selv og vår arbeidsplass, lærer vi noe nytt! Når vi da bestemmer oss for å starte en nødvendig utviklingsprosess eller kursrekke, er det ikke alltid like lett å vite hvor vi skal begynne.

Vi er sertifisert i, og kan bruke mange ulike kartleggingsverktøy. Verktøyene er vel utprøvd og kan gi svært nyttig informasjon.

Kartleggingsverkøy

 • Lagkvalitetsmåling (link til lagutvikling)
 • Personlighetskartlegging (JTI)
 • Måling av relasjonskompetanse 90° - 360° (link til relasjonskompetanse)
  • Egenevaluering for personer med lederansvar
  • Egenevaluering for personer uten lederansvar
  • Medarbeider – leder
  • Kollega – medarbeider
  • Leder - leder
 • Relasjon- og resultatsamtalen (link)
  • Opplegg for den nye medarbeidersamtalen (link til medarb. samtalen)
 • R.A.U.S. - arbeidsmiljøkartlegging
 • Signaturstyrker
 • Reasjonsbilde
 • Motivasjonskartlegging
  • Jobbmotiv og motivasjonsfaktorer for arbeid og trivsel
 • Preferert pedagogisk praksis
 • Belbin teamkartlegging

Lagkvalitets­måling

Et lag er aldri bedre enn "svakeste ledd"

Ofte opplever vi å være sammen med mennesker som tenker helt annerledes enn oss selv, trenger andre ting for å fylles med energi enn det du gjør, vi oppfatter forskjellig og tar avgjørelser i livet og jobben basert på forskjellige ting. Dette er helt normalt fordi vi er født forskjellige og utvikler oss forskjellig. Samtidig kan det også være rota til konflikt. Vi forstår ikke hverandre.

Det kan også være at dere opplever å ha det bra, men trenger å bli enda bedre sammen,
Denne kartleggingen hjelper deg å forstå hvilken personlighet du (og dine kollegaer) er født med. Hvordan er vi forskjellig og hvordan vi kan sette pris på og utnytte denne forskjelligheten til felles beste.
Gjennom å kartlegge den enkeltes typekode og jobbe med dette på en positiv og inkluderende måte kan vi bruke JTI til å:

Jungs Type Indikator (JTI)

Et verktøy for personlighetskartlegging

Ofte opplever vi å være sammen med mennesker som tenker helt anerledes enn oss selv, trenger andre ting for å fylles med energi enn det du gjør, vi oppfatter forskjellig og tar avgjørelser i livet og jobben basert på forskjellige ting. Dette er helt normalt fordi vi er født forskjellige og utvikler oss forskjellig. Samtidig kan det også være rota til konflikt. Vi forstår ikke hverandre.

Kartleggingen hjelper deg å forstå hvilken personlighet du (og dine kollegaer) er født med. Hvordan er vi forskjellig og hvordan vi kan sette pris på og utnytte denne forskjelligheten til felles beste.

Den vi bærer nag til, har makt over oss

J.A.Andersen

Ta kontakt dersom du har spørsmål!