Verktøykasse

Når vi bestemmer oss for å starte en nødvendig utviklingsprosess i teamet, ledergruppa, med medarbeiderne eller personlig, er det ikke alltid like lett å vite hvor vi skal begynne.

Mange etterspør metoder og verktøy som kan gi en felles start, kartlegge utfordringer, gi viktig informasjon og hjelp til en god utvikling.

Vi er sertifisert i, og har god erfaring med mange ulike kartleggingsverktøy og arbeidsverktøy. Verktøyene er vel utprøvd og kan gi svært nyttig informasjon.

Skroll og les mer ↓

 

"Når har du tenkt å slutte å utvikle deg selv?" "Det skal jeg aldri slutte med, for da starter dødsprosessen!"

Arne Ness, filosof og 93 år 

Kartleggingsverkøy

 • Lagkvalitetsmåling (link til lagutvikling)
 • Personlighetskartlegging (link til JTI)
 • Måling av relasjonskompetanse 90° - 360° (link til relasjonskompetanse)
  • Egenevaluering for personer med lederansvar
  • Egenevaluering for personer uten lederansvar
  • Medarbeider – leder
  • Kollega – medarbeider
  • Leder - leder
 • Relasjon- og resultatsamtalen (link)
  • Opplegg for den nye medarbeidersamtalen (link til medarb. samtalen)
 • R.A.U.S. - arbeidsmiljøkartlegging
 • Signaturstyrker
 • Reasjonsbilde
 • Motivasjonskartlegging
  • Jobbmotiv og motivasjonsfaktorer for arbeid og trivsel
 • Preferert pedagogisk praksis
 • Belbin teamkartlegging

Lagkvalitets­måling

Et lag er aldri bedre enn "svakeste ledd"

Et lag er aldri bedre enn svakeste ledd, og vi har ikke alltid det «rette» svaret på hva som ER det svakeste leddet.

Det kan likegodt være en relasjon som en person, eller at vi opererer ut fra ulike verdier, selv om bedriftens verdier er nedfelt. Er vi lojale? Har vi god ledelse, eller hva tenker vi om tilliten hos oss?

Jeg måler lagkvaliteten deres mens vi er sammen og kan gi en felles profil på kursdagen. Sammen finner vi frem til hva som eventuelt er utfordringen, og hva som kan være nyttig å jobbe med i etterkant. Spennende måte å analysere lagkvaliteten på i fellesskap.

Jungs Type Indikator (JTI)

Et verktøy for personlighetskartlegging

Ofte opplever vi å være sammen med mennesker som tenker helt anerledes enn oss selv, trenger andre ting for å fylles med energi enn det du gjør, vi oppfatter forskjellig og tar avgjørelser i livet og jobben basert på forskjellige ting. Dette er helt normalt fordi vi er født forskjellige og utvikler oss forskjellig. Samtidig kan det også være rota til konflikt. Vi forstår ikke hverandre.

Kartleggingen hjelper deg å forstå hvilken personlighet du (og dine kollegaer) er født med. Hvordan er vi forskjellig og hvordan vi kan sette pris på og utnytte denne forskjelligheten til felles beste.

Den vi bærer nag til, har makt over oss

J.A.Andersen

Ta kontakt dersom du har spørsmål!