Den nye medarbeider­samtalen

Relasjon og Resultat Samtalen©

Gjennom opplæringen vil deltakerne forstå den betydningen Relasjon & Resultat Samtalen© har

 • for medarbeideren
 • for utvikling av hele organisasjonen
 • som redskap for lederen selv
 • for kvaliteten i den jobben som gjøres
 • for arbeidsmiljøet
 • for nærværet

Gi medarbeideren en boost og nødvendig oppmerksomhet. Det aller beste hjelpemiddelet vi har for å knytte en god relasjon, skape motivasjon og følge opp våre ansatte er gjennom de gode samtalene.

Medarbeidersamtalen er motiverende og energiskapende. Den tar hensyn til mennesket, relasjonen mellom menneskene og resultatet i organisasjonen på en meget smart måte.

Relasjon & Resultat Samtalen© består av fire stasjoner og er et ”åpent ” skjema der de få spørsmålene som er med fører til egenrefleksjon og god samhandling mellom leder og medarbeider.

Vi kan gi deg:

 • Gjennomgang av hovedstasjonene med viktige underpunkt
 • Bruk av enkle hjelpemidler til det beste for en god samtale
 • utvikling av samtaleteknikk
 • konkrete og nyttige verktøy
 • god struktur.
 • Trening i grupper og refleksjoner

Samtidig vil vi bruke tid på å formidle og reflektere over viktigheten av, og poenget med RR-Samtalen. Holdningene til den enkelte leder rundt slike samtaler er avgjørende for at denne viktige samtalen skal bli gjennomført på en god måte. Vi viser deg hvordan.

Ta kontakt dersom du har spørsmål!