Relesjons­kompetanse

Bli bedre i samspilll med andre

Ønsker du å utvikle din/deres relasjonskompetanse for å:

 • bli en bedre leder
 • utvikle dine eller dine ansattes kommunikasjonsferdigheter
 • forstå hverandre bedre
 • forhindre at uenighet og ulikhet fører til konflikter
 • hjelpe andre og deg selv til å prestere bedre
 • gjøre andre gode – og utvikle potensialet som kanskje er «gjemt»

   

 • få et godt forhold til dine medmennesker
 • bli en bedre samarbeidspartner
 • bli mer bevisst i din foreldrerolle
 • bli mer bevisst på hvordan du kommuniserer med din partner

Bli bedre i samspill og kommunikasjon med andre – utvikle din relasjonskompetanse!

Relasjonskompetanse handler om evner, kunnskap, ferdigheter og holdninger som utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Samlet kompetanse består av 14 deldimensjoner og basisferdigheter som kan måles og trenes.

Uansett om du er leder, ansatt, kollega, forelder, barn eller venn, har du nytte av å utvikle din relasjonskompetanse. Konseptet er praktisk retta, men med utgangspunkt i forskning, teori og erfaring. En mental og handlingsrettet verktøykasse, der vi også ser at vår emosjonelle modenhet er med å legge premissene for hvordan vi er i møte med andre og hvordan vi oppfatter andre.

Jan Spurkeland skrev boka Relasjonskompetanse i 2005 (3. utgave 2020). En nyttig og banebrytende bok for alle som ønsker å bli bedre på samhandling og kontakt med andre. Min jobb med utvikling av relasjonskompetanse tar utgangspunkt i hans teorier med støtte av mye annen variert pedagogisk-psykologisk  kunnskap og 30 års erfaring med utvikling av mennesker.

Vi tilbyr:

 • Skreddersøm etter opplevd behov
 • Kurs på timebasis eller hele dager
 • Utvikling i rekke og over tid. Fra 1 – 4 år.

Vi kan:

 • Veiledning og/eller coaching i gruppe
 • Coaching

Ta kontakt dersom du har spørsmål!